Monday, December 10, 2007

Preguntas al Pleno sobre col•legi Públic “Prácticas”.

Juan Soto Ramírez 2007-2011

Instar a la Generalitat Valenciana a escometre una remodelació integral del col•legi, atenent les necessitats de: menjador, caldera, gimnàs i saló d’actes, aixi com per a dotar al centre de totes les mesures de seguretat: porta d’emergència per a l’evacuació, eliminar les instalaciones perilloses properes al menjador como la caldera de calefacció, etc.

Totes les actuacions anteriors hauran de ser consesuades amb la Universitat de València, com propietari del sol de referencia.

PreguntasCercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE