Tuesday, August 9, 2022

El Ayuntamiento renueva el césped del campo de fútbol del Tramo III del Jardín del Túria

Esta actuación, per valor de 61.900 euros se suma a las realizadas en los campos del puente de Fusta, Beniferri y Treus Creus durante este año

València, dilluns 8 d’agost de 2022

Esta actuació, per valor de 61.900 euros, se suma a les realitzades en els camps del pont de Fusta, Beniferri i Treus Creus durant este mateix any

L’Ajuntament renova la gespa del camp de futbol del Tram III del Jardí del Túria

La Fundació Esportiva Municipal continua renovant la gespa artificial dels camps de futbol de la ciutat. En esta ocasió, el torn ha sigut per al camp de futbol 8 de l’Estadi del Túria, al Tram III del Jardí del Túria, amb una inversió total de 61.900 euros. La reforma d’esta instal·lació de 2.277 metres quadrats va començar el passat 19 de juliol i conclourà demà, dia 9 d’agost.

El regidor d’Esports, Javier Mateo, ha destacat que “des de la Fundació Esportiva Municipal continuem millorant les nostres instal·lacions esportives. En estos moments hem procedit al canvi de la gespa artificial del camp de futbol 8 situat al Tram III Estadi del Túria, amb una inversió aproximada de 61.900 euros”. A més, ha continuat Mateo, “estes millores permeten reduir els costos de manteniment fins a quatre vegades menys que l’herba natural i incrementen les hores d’ús de les pistes municipals i d’este camp que, durant l’any 2019, va acollir més de 76.500 persones practicant esport en unes instal·lacions que ja requerien d’una actualització i que, a través de la Fundació Esportiva Municipal, s’ha emprés durant este estiu”.
S’estima que la nova superfície dure aproximadament entre 10 i 12 anys i que s’optimitze l’ús i manteniment durant este període de temps. L’herba artificial reemplaçada d’este camp es va posar l’any 2014, per la qual cosa necessitava ser substituïda.
Durant els mesos febrer, març i abril d’este mateix any, es van substituir els camps de futbol del pont de Fuste i Tres Creus, que van tindre una inversió conjunta per valor de 277.000 euros, així com el de Beniferri, que va tindre un cost de 147.000 euros.
Quan finalitze la renovació de la gespa a l’Estadi del Túria, es procedirà a la substitució de l’herba artificial del camp de futbol del carrer del Doctor Lluch, que ha arrancat este dilluns i es prolongarà durant tot el mes d’agost.
La gespa artificial ha anat evolucionant tecnològicament i adquirint millores en les propietats, tant en la funció tècnica com en l’esportiva, la qual cosa la convertix en un material ideal per a les superfícies esportives.
En els últims anys s’ha anat instal·lant progressivament a la ciutat este tipus de paviment per considerar-se el més aconsellable per a superfícies esportives a l’aire lliure i grans camps. No obstant això, la gespa artificial és un material que té una vida útil d’entre 10 i 12 anys, el que fa necessària una planificació contínua.


Disposem de tall de veu i material gràfic.València, lunes 8 de agosto de 2022

Esta actuación, per valor de 61.900 euros se suma a las realizadas en los campos del puente de Fusta, Beniferri y Treus Creus durante este año

El Ayuntamiento renueva el césped del campo de fútbol del Tramo III del Jardín del Túria


La Fundación Deportiva Municipal continúa renovando el césped artificial de los campos de fútbol de la ciudad. En esta ocasión el turno ha sido para el campo de fútbol 8 del Estadi del Túria, en el Tramo III del Jardín del Túria, con una inversión total de 61.900 euros. La reforma de esta instalación de 2.277 metros cuadrados comenzó el pasado 19 de julio y concluirá mañana, día 9 de agosto.


El concejal de Deportes, Javier Mateo ha destacado sobre que “desde la Fundación Deportiva Municipal continuamos mejorando nuestras instalaciones deportivas. En estos momentos, hemos procedido al cambio del césped artificial del campo de fútbol 8 ubicado en el Tramo III Estadi del Túria, con una inversión aproximada de 61.900 euros”. Además, ha continuado Mateo, “estas mejoras nos permiten reducir los costes de mantenimiento hasta cuatro veces menos que la hierba natural e incrementan las horas de uso de las pistas municipales y de este campo que, durante el año 2019, albergó a más de 76.500 personas practicando deporte en unas instalaciones que ya requerían de una actualización y que, a través de la Fundación Deportiva Municipal, se ha cometido durante este verano”.

Se estima que la nueva superficie tenga una duración aproximada entre 10 y 12 años y se optimice su uso y mantenimiento durante este período de tiempo. La hierba artificial reemplazada de este campo se puso en el año 2014, por lo que necesitaba ser sustituida.

Durante los meses febrero, marzo y abril de este mismo año, se sustituyeron los campos de fútbol del puente de Fusta y Tres Creus, que tuvieron una inversión conjunta por valor de 277.000 euros, así como el de Beniferri, que tuvo un coste de 147.000 euros.

Cuando finalice la sustitución del césped en el Estadi del Túria, se procederá a la renovación de la hierba artificial del campo de fútbol de la calle Doctor Lluch, que ha arrancado hoy y se prolongará durante todo el mes de agosto.

El césped artificial ha ido evolucionando tecnológicamente y adquiriendo mejoras en sus propiedades, tanto en la función técnica como en la deportiva, lo que lo convierte en un material ideal para las superficies deportivas.

En los últimos años se ha ido instalando progresivamente en la ciudad este tipo de pavimento por considerarse el más aconsejable para superficies deportivas al aire libre y grandes campos. Sin embargo, el césped artificial es un material que tiene una vida útil de entre 10 y 12 años, lo que hace necesaria una planificación continua.


Disponemos de corte de voz y material gráfico.

La Fundación Deportiva Municipal continúa renovando el césped artificial de los campos de fútbol de la ciudad. En esta ocasión el turno ha sido para el campo de fútbol 8 del Estadi del Túria, en el Tramo III del Jardín del Túria, con una inversión total de 61.900 euros. La reforma de esta instalación de 2.277 metros cuadrados comenzó el pasado 19 de julio y concluirá mañana, día 9 de agosto.
El concejal de Deportes, Javier Mateo ha destacado sobre que “desde la Fundación Deportiva Municipal continuamos mejorando nuestras instalaciones deportivas. En estos momentos, hemos procedido al cambio del césped artificial del campo de fútbol 8 ubicado en el Tramo III Estadi del Túria, con una inversión aproximada de 61.900 euros”. Además, ha continuado Mateo, “estas mejoras nos permiten reducir los costes de mantenimiento hasta cuatro veces menos que la hierba natural e incrementan las horas de uso de las pistas municipales y de este campo que, durante el año 2019, albergó a más de 76.500 personas practicando deporte en unas instalaciones que ya requerían de una actualización y que, a través de la Fundación Deportiva Municipal, se ha cometido durante este verano”.
Se estima que la nueva superficie tenga una duración aproximada entre 10 y 12 años y se optimice su uso y mantenimiento durante este período de tiempo. La hierba artificial reemplazada de este campo se puso en el año 2014, por lo que necesitaba ser sustituida.
Durante los meses febrero, marzo y abril de este mismo año, se sustituyeron los campos de fútbol del puente de Fusta y Tres Creus, que tuvieron una inversión conjunta por valor de 277.000 euros, así como el de Beniferri, que tuvo un coste de 147.000 euros.
Cuando finalice la sustitución del césped en el Estadi del Túria, se procederá a la renovación de la hierba artificial del campo de fútbol de la calle Doctor Lluch, que ha arrancado hoy y se prolongará durante todo el mes de agosto.
El césped artificial ha ido evolucionando tecnológicamente y adquiriendo mejoras en sus propiedades, tanto en la función técnica como en la deportiva, lo que lo convierte en un material ideal para las superficies deportivas.
En los últimos años se ha ido instalando progresivamente en la ciudad este tipo de pavimento por considerarse el más aconsejable para superficies deportivas al aire libre y grandes campos. Sin embargo, el césped artificial es un material que tiene una vida útil de entre 10 y 12 años, lo que hace necesaria una planificación continua.


Cercador
Enllaços
Síguenos en TwitterSíguenos en Twitter
Socialistes ValenciansSocialistes Valencians
PSOEPSOE